Rozvojové
Projekty

Neustáváme v rozvoji s podporou z evropských strukturálních fondů

Seznam rozvojových projektů

 

Realizujeme následující projekty s podporou z evropských strukturálních fondů:

2018

Pořízení elektromobilu společností LUKOV Plast spol. s r.o.

Pořízením elektromobilu zahájila společnost LUKOV Plast spol. s r. o. přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je cílem environmentální politiky společnosti. Doprovodným přínosem projektu budou snížené náklady na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. V dlouhodobějším horizontu chce společnost nahradit větší část služebních automobilů elektromobily. Projekt je realizován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Nízkouhlíkové technologie – I.výzva – aktivita a) elektromobilita, spolufinancovaný ze strukturální fondů EU.

2016 – 2017

Zvýšení produktivity výrobního závodu společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

Předmětem projektu je pořízení nových technologií do výroby plastových komponent společnosti. Cílem projektu je dílčí změna výrobního procesu, zvýšení produktivity a nárůst konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, program Technologie – III. výzva podporován ze strukturálních fondů EU.

2014 – 2015

Rozvoj vývojového centra LUKOV Plast – vývojové centrum pro sluneční clony

Předmětem projektu je investice do vybavení vývojového centra LUKOV Plast a navýšení jeho kapacit. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Potenciál podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2012 – 2014

Rozšíření sortimentu výroby společnosti LUKOV Plast pořízením nových technologií

Předmětem projektu bylo pořízení technologického vybavení pro rozšíření nástrojárny a dále pořízení výrobní technologie pro nový sortiment technologicky náročnější výroby plastů. Projekt byl v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Rozvoj podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2010 – 2012

Aplikace vývoje – zavedení automatizované výroby inovovaného produktu LUKOV Plast

Cílem je převedení výsledků vývoje do sériové výroby (pořízení výrobních zařízení) a zavedení nového způsobu 100% kontroly. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Inovace podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2009 – 2011

Strategie rozvoje ICT společnosti LUKOV Plast spol. s.r.o.

Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program ICT v podnicích podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Rozšíření vývojové základny LUKOV Plast

Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Potenciál podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Trvalý rozvoj lidských zdrojů ve společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

Cílem je vytvoření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím kvalifikovaných a adaptabilních lidských zdrojů. Projekt je podporován z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Více informací

2008 – 2010

Výrobní a skladová hala LUKOV Plast

Cílem je revitalizace dvou brownfieldů pro výrobní účely. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2006 – 2008

Rozvoj lidských zdrojů ve firmě LUKOV Plast spol. s r.o.

Cílem je cestou vzdělávání zaměstnanců zvyšovat adaptabilitu a konkurenceschopnost. Projekt je podporován z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

Logo OPPI