Druhá část teambuildingu je za námi!

Prožitkovými aktivitami v okolí Frýdštejna pokračuje náš projekt „Trvalý rozvoj lidských zdrojů ve společnosti LUKOV Plast.

 

Počátkem května 2011 se část našich zaměstnanců zúčastnila teambuildingu, který probíhal formou dobrodružné hry. Kurz byl postaven na principu zážitkové pedagogiky, kdy se pracuje s prožitky jako s prostředkem k rozvoji. Nejprve se na kánoích sjížděl horní úsek Jizery a členové dvou soupeřících týmů pak hledali ve skalním městě „ztracené firemní materiály“. Postupovalo se podle mapy, busoly a šifrovaných zpráv. V cestě byly nejrůznější překážky, účastníci museli řešit nové a neobvyklé situace, přičemž cílem aktivity bylo podpořit vzájemnou komunikaci a motivaci, podpořit ducha a stmelit kolektiv, což se také podařilo! Projekt byl financován z ESF.

 

 

Logo OPPI