GDPR

Beru na vědomí, že společnost LUKOV Plast spol. s r.o., se sídlem Zámecká 191, 463 43 Český Dub, IČ 25023063, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 12611 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje, které jí poskytuji v rámci odeslání webového kontaktního Dotazníku uchazeče a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, včetně dalších údajů obsažených v mém životopise, případně jinak „Společnosti“ poskytnutých (dále jen „Osobní údaje“).

Souhlasím se zpracováním „Osobních údajů“ pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve „Společnosti“. Souhlasím s tím, aby mi „Společnost“ zasílala informace o nabídce volných pracovních míst v rámci „Společnosti“, které odpovídají mému profilu, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, telefonicky nebo i jinak, prostřednictvím všech kontaktních údajů, které jsem „Společnosti“ poskytl. Údaje poskytuji dobrovolně, na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování mých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti na pověřence „Společnosti“ pro ochranu osobních údajů na adrese personalistika@lukovplast.cz.