LUKOV a EDUCA 2018

EDUCA JE PRO LUKOV PLAST MOŽNOST, JAK UKÁZAT MLADÝM LIDEM, NA JAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU JÍT
…tak začíná článek s ředitelem závodu Janem Dentonen v rámci příprav nového veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v Liberci, Educa 2018. 

V roce 2017 LUKOV Plast získal na tomto veletrhu ocenění Top firma. Více viz. novinky.