Ochrana
oznamovatelů

 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb.  o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost LUKOV PLAST spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení o podezření na protiprávní jednání.

 

Toto oznámení je možné učinit:

  • prostřednictvím emailu na adresu prislusnaosoba@lukovplast.cz
  • poštou k rukám příslušné osoby na adresu LUKOV PLAST spol. s r.o., příslušná osoba, Zámecká 191, Český Dub 46343
  • telefonicky na tel. čísle +420 739 186 674 v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 hod
  • po předchozí domluvě příslušné osobě osobně na adrese sídla společnosti

Mimo shora uvedený vnitřní oznamovací systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

Bližší informace o podávání a posuzování oznámení o podezření na protiprávní jednání jsou obsahem interní směrnice SO-18-01 Ochrana oznamovatelů. Směrnice je k dispozici na personálním oddělení.