PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A SPOLEČNOSTI LUKOV PLAST


V úterý 16. února 2016 společnost LUKOV Plast s r.o. ve spolupráci se zástupci Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Střední školy strojní, stavební a dopravní zorganizovali pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Český Dub prezentaci. Jednalo se o první akci tohoto typu zaměřenou na provázání spolupráce společnosti a vybraných středních škol se Základní školou v Českém Dubu v oblasti uplatnění budoucích studentů ve společnosti LUKOV Plast.

Žáci společně se svými rodiči shlédli prezentaci společnosti LUKOV Plast a vybraných středních škol. Jednatel společnosti Ing. Tomáš Lukeš, seznámil účastníky s historií společnosti a výrobou. Hlavním tématem bylo představení nabídky pracovních pozic a vzájemně korespondujících studijních oborů na vybraných školách. Absolventi vybraných studijních oborů mají možnost jak v průběhu studia formou praxe, tak po ukončení studia navázat spolupráci právě se společností LUKOV Plast.

Na závěr proběhla krátká prohlídka prostor závodu a žáci společně s rodiči tak získali ucelenou představu o případném budoucím zaměstnavateli. Věříme, že tato akce nebyla poslední a do budoucna plánujeme společně organizovat i nadále akce podobného typu. Zároveň děkujeme panu řediteli školy, Mgr. Janu Gollovi za spolupráci na této akci.

 

Mgr. Pavla Benešová, personální manažer, LUKOV Plast spol. s r.o.

IMG_0918