Rozvojové
Projekty

Neustáváme v rozvoji s podporou z evropských strukturálních fondů

Seznam rozvojových projektů

Realizujeme následující projekty s podporou z evropských strukturálních fondů:

2022

Snížení energetické náročnosti průmyslového areálu LUKOV Plast spol. s.r.o.

Předmětem projektu je soubor racionalizačních opatření pro konkrétní část energetického hospodářství průmyslového areálu LUKOV Plast spol. s r.o., vedoucí ke snížení energetické náročnosti areálu. Konkrétně se jedná o instalaci nové fotovoltaické elektrárny, optimalizaci výroby stlačeného vzduchu, obnovu sušičů granulátu a rekonstrukci energocenter. Bude dosaženo úspory ve výši 24,94 % a sníženy emise CO2 o 393,937 t/rok.Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.
Zobrazit detail

2020

Organizace výroby

Cílem této vzdělávací aktivity je ochránit výnos kapitálu pomocí snížením neuváženého plýtvání zdroji. Metoda rychlého a snadného zaučení zaměstnanců a jejich motivace vede ke standardizaci pracovních procesů a jejich dalšímu vylepšování. Stěžejní je pak její snadná dlouhodobá udržitelnost. Cílem je v konečném výsledku i výrazné snížení nákladů i fluktuace, zvýšení kvality a produktivity práce. V konečném důsledku ochrana pracovního místa.
Zobrazit detail

2019

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast v Liberci

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí nového systému vytápění a zvýšení účinnosti osvětlovací soustavy.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.
Zobrazit detail

2019

Vývoj vysouvacího mechanismu sluneční clony ve společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

Předmětem předkládaného projektu společnosti LUKOV Plast spol. s r.o. je vývoj nového typu vysouvacího mechanismu sluneční clony, která najde uplatnění zejména u zákazníků z řad výrobců osobních automobilů střední a vyšší třídy.
Zobrazit detail

2016 – 2018

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUKOV Plast

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně instalace termoizolačních dek na plastifikační komory vstřikovacích lisů, výměna stávajícího osvětlení na výrobních, administrativních a skladovacích prostorech za LED svítidla, instalace fotovoltaické elektrárny s výkonem 30 kW pro potřeby provozu společnosti.
Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.
Zobrazit detail

Pořízení elektromobilu společností LUKOV Plast spol. s r.o.

Pořízením elektromobilu zahájila společnost LUKOV Plast spol. s r. o. přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je cílem environmentální politiky společnosti. Doprovodným přínosem projektu budou snížené náklady na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. V dlouhodobějším horizontu chce společnost nahradit větší část služebních automobilů elektromobily. Projekt je realizován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Nízkouhlíkové technologie – I.výzva – aktivita a) elektromobilita, spolufinancovaný ze strukturální fondů EU.
Zobrazit detail

2016 – 2017

Zvýšení produktivity výrobního závodu společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

Předmětem projektu je pořízení nových technologií do výroby plastových komponent společnosti. Cílem projektu je dílčí změna výrobního procesu, zvýšení produktivity a nárůst konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, program Technologie – III. výzva podporován ze strukturálních fondů EU.

2014 – 2015

Rozvoj vývojového centra LUKOV Plast – vývojové centrum pro sluneční clony

Předmětem projektu je investice do vybavení vývojového centra LUKOV Plast a navýšení jeho kapacit. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Potenciál podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2012 – 2014

Rozšíření sortimentu výroby společnosti LUKOV Plast pořízením nových technologií

Předmětem projektu bylo pořízení technologického vybavení pro rozšíření nástrojárny a dále pořízení výrobní technologie pro nový sortiment technologicky náročnější výroby plastů. Projekt byl v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Rozvoj podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2010 – 2012

Aplikace vývoje – zavedení automatizované výroby inovovaného produktu LUKOV Plast

Cílem je převedení výsledků vývoje do sériové výroby (pořízení výrobních zařízení) a zavedení nového způsobu 100% kontroly. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Inovace podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2009 – 2011

Strategie rozvoje ICT společnosti LUKOV Plast spol. s.r.o.

Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program ICT v podnicích podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Rozšíření vývojové základny LUKOV Plast

Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Potenciál podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Trvalý rozvoj lidských zdrojů ve společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

Cílem je vytvoření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím kvalifikovaných a adaptabilních lidských zdrojů. Projekt je podporován z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Více informací

2008 – 2010

Výrobní a skladová hala LUKOV Plast

Cílem je revitalizace dvou brownfieldů pro výrobní účely. Projekt je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti podporován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

2006 – 2008

Rozvoj lidských zdrojů ve firmě LUKOV Plast spol. s r.o.

Cílem je cestou vzdělávání zaměstnanců zvyšovat adaptabilitu a konkurenceschopnost. Projekt je podporován z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

loga