Organizace výroby
společnosti LUKOV Plast

Organizace výroby

Název projektu: Organizace výroby
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Program: Operační program Zaměstnanost, projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Číslo a název výzvy: Výzva č. 021 Operačního programu Zaměstnanost
Termín realizace: 6/2020 – 7/2020

Cíl projektu:
Cílem této vzdělávací aktivity je ochránit výnos kapitálu pomocí snížením neuváženého plýtvání zdroji. Metoda rychlého a snadného zaučení zaměstnanců a jejich motivace vede ke standardizaci pracovních procesů a jejich dalšímu vylepšování. Stěžejní je pak její snadná dlouhodobá udržitelnost. Cílem je v konečném výsledku i výrazné snížení nákladů i fluktuace, zvýšení kvality a produktivity práce. V konečném důsledku ochrana pracovního místa.