Vývojová konstrukce

Při vývoji konstrukce využíváme mnohaleté zkušenosti s výrobou vstřikovaných dílů a montáží podsestav a dodávkou funkčních mechanických celků. Vlastní vývojové centrum ve spojení s odborníky a technologická optimalizace vyvinutého řešení pod jednou střechou je naší devizou. Několikaleté zkušenosti máme i s vývojem elektro komponent.

 

Náš kvalifikovaný tým odborníků je Vám připraven nabídnout
 • 3D konstrukce dílů, podsestav a sestav
 • vývoj plastových a elektro dílů, podsestav a sestav
 •  tvorbu výkresové dokumentace
 • tvorbu technické dokumentace
 • technologické optimalizace
 • SW Catia V5 R30/32 a SolidWorks 2023

 

Prototypové díly

Nabízíme výrobu prototypových forem a výrobu dílů z prototypových forem. Díky možnosti použití materiálů určených k sériové produkci pak díly z prototypových forem dosahují vlastností sériových výrobků (pevnost, rozměrová stálost atd.). Díly lze použít pro vizualizaci, testování, vyzkoušení smontovatelnosti sestavy, ale i jako plně funkční prvky. Nespornou výhodou je rychlá realizace (3 – 4 kalendářní týdny). Životnost těchto nástrojů je až 1000 ks.

Zhotovujeme prototypové díly i pomocí technologie FDM (Fused Deposition Modeling), která je určena pro rychlou výrobu vysoce kvalitních modelů z různých materiálů.Takto vyrobené modely lze použít k vizualizaci, nejsou však vhodné pro mechanické zkoušky (není použit sériový materiál). Technologie umožňuje realizaci do 1 týdne.

Další technologie pro rychlou tvorbu prototypů je vakuové lití z reaktoplastů s různými mechanickými vlastnostmi do silikonových forem. Tyto modely lze použít pro vizualizaci a přípravu následných zpracovatelských technologií jako třeba lakování (závěsy), nejsou vhodné pro testy neboť neodpovídají sériovému materiálu. Technologie umožňuje realizaci do 1 až 2 týdnů

 

 • vývoj prototypových dílů
 • výroba prototypových dílů a sestav a jejich optimalizace
 • výroba dílů z prototypových forem
 • zajištění výroby prototypových forem
 • výroba prototypů technologií FDM (např. ABS plus, …)
 • vakuoví lití do silikonových forem

Vývojové zkoušky

Na základě Vašich požadavků jsme schopni nabídnout provedení vývojových zkoušek:
 • klimatické zkoušky v komoře CTS (-70°C až 180°C s regulací vlhkosti)
 • teplotní zkoušky v komorách Memmert (30°C až 280°C)
 • zkoušky na univerzálním zkušebním stroji do zatížení 30kN
 • ověření barev a lesku dílů dle W50190
 • zkoušky horizontální hořlavosti dle TL1010
 • zkoušky elektromechanických sestav (životnostní testy, funkční testy v klimatu)
 • vývoj a konstrukce kontrolních přípravků (životnostní testy, zástavba, atp.)
 • návrh, vývoj a výroba zkušebních přípravků dle požadavků
 • znalost norem a zkoušek dle mezinárodních norem EN, ISO, DIN, VW, PV, TL
 • zkoušky dle specifikace zákazníka

nabízíme pouze neakreditované zkoušky