Vývojová konstrukce

Při vývoji konstrukce využíváme mnohaleté zkušenosti s výrobou vstřikovaných dílů a montáží podsestav. Vlastní vývojové centrum ve spojení s odborníky a technologická optimalizace vyvinutého řešení pod jednou střechou je naší devizou. Několikaleté zkušenosti máme i s vývojem elektro komponent.

 

Náš kvalifikovaný tým odborníků je Vám připraven nabídnout
 • 3D konstrukce dílů, podsestav a sestav
 • vývoj plastových a elektro dílů, podsestav a sestav
 • výkresová dokumentace
 • technická dokumentace
 • technologická optimalizace
 • SW Catia V5 R24 a SolidWorks 2014

 

Prototypové díly

Nabízíme výrobu prototypových forem a výrobu dílů z prototypových forem. Díky možnosti použití materiálů určených k sériové produkci pak díly z prototypových forem dosahují vlastností sériových výrobků (pevnost, rozměrová stálost atd.). Díly lze použít pro vizualizaci, testování, vyzkoušení smontovatelnosti sestavy, ale i jako plně funkční prvky. Nespornou výhodou je rychlá realizace (3 – 4 kalendářní týdny). Životnost těchto nástrojů je až 1000 ks.

Zhotovujeme prototypové díly i pomocí technologie FDM (Fused Deposition Modeling), která je určena pro rychlou výrobu vysoce kvalitních modelů z různých materiálů.Takto vyrobené modely lze použít k vizualizaci, nejsou však vhodné pro mechanické zkoušky (není použit sériový materiál). Technologie umožňuje realizaci do 1 týdne.

Další technologie pro rychlou tvorbu prototypů je vakuové lití z reaktoplastů s různými mechanickými vlastnostmi do silikonových forem. Tyto modely lze použít pro vizualizaci a přípravu následných zpracovatelských technologií jako třeba lakování (závěsy), nejsou vhodné pro testy neboť neodpovídají sériovému materiálu. Technologie umožňuje realizaci do 1 až 2 týdnů

 

 • vývoj prototypových dílů
 • výroba prototypových dílů a sestav a jejich optimalizace
 • výroba dílů z prototypových forem
 • zajištění výroby prototypových forem
 • výroba prototypů technologií FDM (např. ABS plus, …)
 • vakuoví lití do silikonových forem

Vývojové zkoušky

Na základě požadavků provedeme
 • klimatické zkoušky v komoře CTS
 • teplotní zkoušky v komoře Memmert
 • hořlavostní horizontální zkoušky
 • zkoušky otěruvzdornosti
 • zkoušky barevnosti spektrometrem
 • pevnostní zkoušky na trhačce (60 kN)
 • zkoušky elektromechanických sestav (životnostní testy, funkční testy v klimatu)
 • vývoj a konstrukce kontrolních přípravků (životnostní testy, cyklování, atp.)
 • návrh, vývoj a výroba zkušebních přípravků dle zkoušených dílů
 • znalost norem a zkoušek automotive
 • zkoušky dle mezinárodních norem EN, ISO, DIN
 • zkoušky dle specifikace zákazníka