Pořízení elektromobilu
společnosti LUKOV Plast

Pořízení elektromobilu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie I – Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu společností LUKOV Plast spol. s r.o.
Jméno žadatele: LUKOV Plast spol s.r.o.

Termín realizace: 23.8.2017 – 5.4.2018
Způsobilé výdaje: 308 000,- Kč
Dotace: 184 800,- Kč

Popis projektu:
Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti LUKOV Plast spol. s r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky:
V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům žadatele.

EU_dotace